Producenci
Regulamin sklepu
 1. Regulamin sklepu internetowego deku.pl

  Sklep internetowy deku.pl jest prowadzony przez:

  Sonem Katarzyna Bartula z siedzibą w Krakowie, pod adresem os. Złotej Jesieni 13b, 31-828 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 50023, NIP 678-252-62-73, (dalej: „Sonem”). 

  SŁOWNICZEK: 
  Magazyn – magazyn zlokalizowany w Krakowie, os. Złotej Jesieni 13b 31-828 Kraków , w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.  

  DRIZ – funkcjonujący w ramach Magazynu Dział Reklamacji i Zwrotów obsługujący reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki kierowane do DRIZ powinny być adresowane na wskazany powyżej adres Magazynu oraz zawierać adnotacje „DRIZ”.

  Sonem – Sonem Katarzyna Bartula z siedzibą w Krakowie 31-828 Kraków, os Złotej Jesieni 13b, wpisana do Krajowego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 50023, NIP 678-252-62-73

  Sklep Czarodziej – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Sonem. 

  Sklep Internetowy deku.pl – prowadzony przez Sonem sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.deku.pl, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.deku.pl.

  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego deku.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

  Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym deku.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

  Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym deku.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego deku.pl, zapytania do eksperta.

  Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego deku.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. 

  Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym deku.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu. 

  Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową. 

  Biuro Obsługi Klienta, BOK –  Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 12 648 12 21, adresem mailowym sklep@deku.pl .

  Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) – elektroniczny, zdematerializowany bon towarowy (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), dostępny jedynie dla zarejestrowanych Klientów Sklepu Internetowego deku.pl który, w razie jego doładowania, uprawnia do nabycia towaru Sklepie Internetowym deku.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.

  Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający jej posiadacza do nabycia produktów  oferowanych przez Sonem na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej Czarodziej, Regulaminie Karty Prezentowej Czarodziej .

  Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

  Program Lojalnościowy – program lojalnościowy prowadzony przez Czarodziej , szczegółowe zasady dotyczące Programu Lojalnościowego określone są w jego regulaminie, dostępnym tutaj: www.program.deku.pl. 

   

   

  §1 Postanowienia ogólne 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego deku.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym deku.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 

  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego deku.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego deku.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 

  a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

  3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego deku.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

  4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego deku.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego deku.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego deku.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego deku.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

  5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego deku.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego deku.pl nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego deku.pl.

  §2 Rejestracja

  1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym deku.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego deku.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera z Sonem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Sonem konta Klienta w Sklepie Internetowym deku.pl.

  2. Rejestracja w Sklepie Internetowym deku.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego deku.pl, są nieodpłatne. 

  3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym deku.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

  4. Rejestracja do Programu Lojalnościowego za pośrednictwem strony internetowej wymaga jednoczesnej rejestracji do Sklepu Internetowego deku.pl. Klient chcący zarejestrować się w Programie Lojalnościowym w pierwszej kolejności wypełnia formularz rejestracyjny Sklepu Internetowego deku.pl, a następnie podaje dane uzupełniające niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowych to jest: adres, datę urodzenia, płeć, numer telefonu oraz akceptuje regulamin Programu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym. W przypadku Klientów chcących zarejestrować się w Programie Lojalnościowym  posiadających już konto w Sklepie Internetowym deku.pl konieczne jest podanie jedynie danych uzupełniających niezbędnych do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym oraz akceptacja regulaminu Programu. Po zapisaniu danych na adres e-mail Klienta zostaje wysłany link aktywacyjny po  potwierdzeniu którego Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego deku.pl oraz strony Programu Lojalnościowego z poziomu konta Klienta w Sklepie Internetowym deku.pl.

  §3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego deku.pl 

  1. Logowanie do Sklepu Internetowego deku.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego deku.pl. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”). 

  2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym deku.pl zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego deku.pl widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego deku.pl. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego deku.pl.  Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 

  3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego deku.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego deku.pl oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do schowka,  a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym deku.pl. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą  naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego deku.pl, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego deku.pl, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). 

  4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału (przy czym za zamieszczenie Materiału uznawane będzie także przesłanie danego Materiału do Sklepu Internetowego deku.pl w formie tzw. pytania do eksperta): 

  a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym deku.pl, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób; 

  b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 

  c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym deku.pl (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Sonem nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Sonem z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego deku.pl, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego deku.pl. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie; 

  d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym deku.pl, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Sonem z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Sonem na pierwsze wezwanie Sonem.  

  5. Sonem uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego deku.pl naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym deku.pl.

  6. Sonem uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego deku.pl Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym deku.pl. 

  7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy deku.pl nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Sonem nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego deku.pl i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.  

  8. Sonem, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym deku.pl. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym deku.pl narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Sonem za pośrednictwem BOK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego deku.pl oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim. 

  9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego deku.pl mogą być zgłaszane Sonem za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

  10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. 

  11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: 

  a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym deku.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym deku.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;    

  b) jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w Salonie Czarodziej. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka oraz podmioty prowadzące Salony Czarodziej nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Salonu Czarodziej. Przekazanie kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Salonie Czarodziej osobie, która kod posiada.

  12. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego deku.pl w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

  13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:

  a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;

  b) przez Sonem w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Sonem usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

  §4 Informacje o produktach

  1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego deku.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
  2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego deku.pl: 

  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 

  b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

  3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.  

  4. Promocje w Sklepie Internetowym deku.pl nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

  §5 Warunki realizacji zamówień

  1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego deku.pl jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 

  2. W celu złożenia zamówienia należy:

  a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 

  b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

  - wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

  - w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Sklepie Czarodziej – wybrać z listy Sklep Czarodziej, w którym zamówienie zostanie odebrane;

  - w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;

  - w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;

  - wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

  - zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego deku.pl bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;

  - kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

  3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

  4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru: 

  a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - firmą kurierską, przez co rozumie się dostawy realizowane przez DPD lub kuriera Poczty Polskiej S.A. ;

  b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Sklepu Czarodziej – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Sklepie Czarodziej;

  c) do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.

  5. Sonem uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ  na stronie Sklepu Internetowego deku.pl.  

  6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”)..O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Sonem zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów. 

  7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sone oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

  8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sonem zamówienia złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sonem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.  

  9. Sonem zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 

  a) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; 

  b) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

  c) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Sklepu Czarodziej lub Punktu Odbioru.

  10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sonem nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

  11. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

  12. W komunikacji z Klientem (np. w  wysyłanych przez Sonem wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta  (o ile Spółka będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

  §6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

  1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski  za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm kurierskich:

  a) kurier Poczty Polskiej S.A. – Pocztex;

  b) DPD.

  2. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w Sklepie Czarodziej, których adresy wymienione są na stronie: http://deku.pl/

  3. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:  

  a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Klienta Sklepie Czarodziej – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez dany Sklep Czarodziej, lub inną metoda płatności akceptowaną w danym momencie przez danych Sklep Czarodziej. W tym przypadku wyboru takiej formy dostawy realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  

  b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  

  c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy szybkich płatności, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sonem. W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:

  - w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub

  - niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, lub tzw. szybkim przelewem (w razie wyboru takiej formy płatności)

  zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Sonem). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

  4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.  W razie wyboru przedpłaty jako formy płatności Klient może dokonać płatności w jednej lub kliku formach wskazanych w § 6 ust 3 c).

  5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem:

  serwisu Pay-U (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

  oraz za pośrednictwem serwisu: PayPal (PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-113 Warszawa, przy ul. Emilii Plater 53, KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225)

  6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Czarodziej lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym deku.pl.  

  7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

  § 6a Wystawianie i doręczanie faktur

  Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Czarodziej faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 

   § 7 Czas realizacji zamówień

  1. Sonem zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego deku.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia  bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej) lub do wskazanego przez Klienta Sklepu Czarodziej bądź Punktu Odbioru.. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu. 

  2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (to jest DPD lub kuriera Poczty Polskiej S.A. ) pod wskazany przez Klienta adres, do wybranego przez Klienta Sklepu Czarodziej lub do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.  

  3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować  wydłużenie  czasu dostawy lub brak dostawy.

  4. Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: /kurier – prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

  § 8 Warunki reklamacji 

  1. Sonem jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

  2. Sonem w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego (PRODUKTU REKLAMOWANEGO) ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

  3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sonem Klient powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sonem oraz opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji może być uniwersalny dostępny w nternecie). Reklamacja może zostać złożona w Sklepie Czarodziej lub przesłana do DRIZ (z adnotacją „DRIZ-Reklamacja”).

  4. Sonem rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sonem zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sonem z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

  6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

  § 9 Warunki gwarancji

  1. Produkty sprzedawane przez Sonem mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sonem nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

  2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;  

  b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

  § 10 Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  - od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);

  - od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

  - od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa , w wykonaniu której Sonem wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).

  2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego deku.pl zlecił Czarodziej realizacje usługi (o ile w Sklepie Internetowym deku.pl oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

  3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w  § 10 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że Czarodziej nie dostarczył mu informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

  4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  5. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wydrukować wzór znajdujący się tutaj). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

  6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 12  regulaminu. 

  7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Spółka nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sonem. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Sonem w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

  8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Spółce produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:  

  a) w Sklepie Czarodziej – podczas odbioru przesyłki;

  b) po odebraniu przesyłki - w Sklepie Czarodziej lub poprzez odesłanie takiego produktu lub produktów do DRIZ, z adnotacją „DRIZ – Odstąpienie”, przy czym, ze względów systemowych, zwrotu produktów dostarczonych poprzez firmę kurierską (to jest DPD lub kuriera Poczty Polskiej S.A. ) bądź odebranych w Punkcie Odbioru można dokonać w Sklepie Czarodziej począwszy od dnia następującego po dniu odebrania przesyłki z tymi produktami.

   § 11 Zwrot towaru po upływie czasu na odstąpienie od umowy

  1. W okresie od 15 dnia od dnia dostarczenia Klientowi produktu nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru.

  § 12 Zwrot należności Klientom 

  1. Spółka dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

  a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;

  b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;

  c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;

  d) odrzucenia przez Sonem oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 6 ust 3 pkt. c), to jest w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w § 6 ust 3 pkt c).

  2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) Sonem może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. W sytuacji określonej w § 12 ust 1 Sonem dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów:

  a) W razie, gdy zwrot procedowany jest w Sklepie Czarodziej (to jest w sytuacji gdy oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy określonego w § 10 wraz z produktem będącym przedmiotem tej umowy zostanie przez Klienta złożone w Sklepie Czarodziej):

  - Gotówką – jeżeli zamówienie opłacone było w tej formie;

  - W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;

  - W formie doładowania Karty Podarunkowej – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Karty Podarunkowej;

  - W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Spółce numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

  - Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Spółce numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

  - W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Spółce numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

  4. Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

   

   

  § 13 Dane osobowe

  1. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Sonem przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym deku.pl  wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sonem danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym deku.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Sonem usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowych deku.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Sonem będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

  2. Na podstawie art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Sonem uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.

  3. Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Sonem informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sonem danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Sonem wiadomości w formie tzw. newsletterów.

  4. Dane osobowe przetwarzane są przez Sonem, tj. Sonem z siedzibą w Krakowie 31-828 Kraków os Złotej Jesieni 13b wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem EDG: 50023 NIP 678-252-62-73. będącą administratorem tychże danych.

  5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

  6. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

  7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Sonem.

  8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego deku.pl poświęconej polityce prywatności.

  § 14 Przesyłanie informacji handlowych

  1. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera oraz na przetwarzanie przez Sonem jego danych osobowych w celach marketingowych powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sonem  informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (takich jak komputer, tablet, smartfon) do odbioru w/w informacji handlowych.

  2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

  § 15 Elektroniczna Portmonetka (Program lojalnościowy)

  1. Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym deku.pl może otrzymać punkty, którymi można płacić w sklepie deku.pl.

  2. Przy produktach za które można otrzymać punkty, pojawi się informacja o możliwości uzyskania punktów.

  3. Punkty zdobyte w programie lojalnościowym nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy punkty nie zostaną zrealizowane w okresie ważności.

  7. Ponieważ Punkty przypisane są do konta Klienta w Sklepie Internetowym deku.pl  likwidacja tego konta następująca z inicjatywy Klienta wiązać się będzie z rezygnacją z przypisanych punktów do tego konta (co w szczególności oznacza utratę możliwości wykorzystania zgromadzonych tamże środków).

  8. Wykorzystanie punktów polega na nabyciu przez Klienta  produktów oferowanych przez Sonem w zamian za płatność dokonaną punktami.

  9. Przy realizacji punktów w związku z nabyciem produktów, wartość nominalna punktów  ulegnie obniżeniu o cenę należną Sonem za realizacje transakcji. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość transakcji jest niższa niż aktualna wartość nominalna punktów.

  10. W sytuacji, gdy wartość transakcji jest wyższa niż aktualna wartość nominalna punktów, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sonem różnicy ceny inną metodą płatności akceptowaną w Sklepie Internetowym deku.pl lub w Sklepie Czarodziej (w zależności od tego gdzie dokonywana jest płatność).

  11. Klient może posługiwać się Elektroniczną Portmonetką (E-Wallet) wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet)  lub do upływu terminu ważności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet).

  12. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełnienia wartości nominalnej Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) (doładowania), okres ważności i aktywności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet)  ulega przedłużeniu i wynosi 12 miesięcy od dnia jej uzupełnienia.

  13. Po upływie okresu ważności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) nie ma możliwości wykorzystania jej jako sposobu płatności w Sklepie Internetowym deku.pl ani w Sklepie Czarodziej, co nie wyklucza możliwości nabycia przez Klienta kolejnego bonu.

  14. Wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Klienta na rzecz Spółki lub o wartości zwracane w sytuacjach określonych w § 11 ust 1 b) lub  § 12 ust. 3.

  15. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) jest paragon niefiskalny.

  16. Aktywacja Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) następuje po uiszczeniu płatności.

  17. Klient może sprawdzić aktualną wartość  swojej Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) logując się na swoje konto w Sklepie Internetowym deku.pl.

  18. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) jest elektroniczną, zdematerializowaną formą bonu towarowego.

  § 16 Postanowienia końcowe

  1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego deku.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.  

  2. Sonem dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego deku.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sonem nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego deku.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego deku.pl.  

  3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego deku.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 

  4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 

  5. Ceny podane w Sklepie Internetowym deku.pl nie są cenami obowiązującymi w Sklepach Czarodziej i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepach Czarodziej.  

  6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). 

  7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego deku.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).  

  8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Sonem statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym deku.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.  

  9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy deku.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego deku.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności. 

  10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sonem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sonem. 

  11. Sonem zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego deku.pl, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sonem, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego deku.pl zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

   

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl